Αριθμός Διαγωνισμού 10373

You are here:
Προκηρύξεις: 03-12-2020

Προμήθεια συνδρομής διάρκειας τριών (3) ετών σε λογισμικά της εταιρείας Autodesk (Α.Δ.10373)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03/12/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για λήψη τευχών δημοπράτησης

Go to Top