Αριθμός Διαγωνισμού 10394

You are here:
Προκηρύξεις: 22-06-2021

Προμήθεια λογισμικού Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων (OCR) τύπου ABBYY FineReader Server 14 ή καλύτερο, τριετούς διάρκειας, με παράλληλη εγκατάσταση, παραμετροποίηση και τεχνική υποστήριξη του λογισμικού στην υφιστάμενη πληροφοριακή υποδομή της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. (Α.Δ.10394)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για λήψη τευχών δημοπράτησης

Go to Top