Αριθμός Διαγωνισμού 10396

You are here:
Προκηρύξεις: 25-08-2021

Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών επέκτασης των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης ενεργών συσκευών δικτύου της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» (Α.Δ.10396)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/08/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για λήψη τευχών δημοπράτησης

Go to Top