Αριθμός Διαγωνισμού 10410

You are here:
Προκηρύξεις: 16-09-2021

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της πλατφόρμας διαχείρισης αντιγράφων ασφαλείας του Κέντρου Δεδομένων της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», με επέκταση της άδειας χρήσης του λογισμικού Veritas Backup Exec για τρία (3) έτη και συναφείς υπηρεσίες υποστήριξης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/09/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για λήψη τευχών δημοπράτησης

Δυστυχώς, ο διαγωνισμός αυτός έχει λήξει!
Go to Top