Αριθμός Διαγωνισμού 1505

You are here:
Προκηρύξεις: 27-06-2023

«Φυτοτεχνικές εργασίες για την σταθεροποίηση και την περιβαλλοντική αποκατάσταση των πρανών κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο – Βουραϊκός ποταμός» (Α.Δ. 1505).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/06/2023,  ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ ΑΑ: 196047

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για λήψη τευχών δημοπράτησης

Go to Top