Αριθμός Διαγωνισμού 2511

You are here:
Προκηρύξεις: 03-01-2023

Φυτοτεχνικές εργασίες για την τήρηση υποχρεώσεων της δασικής νομοθεσίας και υπολειπομένων φυτοτεχνικών εργασιών του έργου της ΝΔΓΥΤ Τιθορέας – Δομοκού (Α.Δ. 2511)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 03.01.2023 και ώρα Ελλάδος 14:00

Η διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε Α/Α : 193872

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για λήψη τευχών δημοπράτησης

Go to Top