Αριθμός Διαγωνισμού 2512

You are here:
Προκηρύξεις: 10-10-2022

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Α.Δ. 2512)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 191755

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για λήψη τευχών δημοπράτησης

Go to Top