Αριθμός Διαγωνισμού 2512

You are here:
Προκηρύξεις: 07-02-2023

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Α.Δ. 2512)

Ως νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 07/02/2023 και ώρα Ελλάδος: 14:00

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 191755

 

 

 

 

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για λήψη τευχών δημοπράτησης

Go to Top