Αριθμός Διαγωνισμού 713

You are here:
Προκηρύξεις: 11-02-2021

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ETCS–LEVEL1ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ –ΕΙΔΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 37 ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΟΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Α.Δ. 713)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11/02/2021,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

 

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ ΑΑ: 94092

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για λήψη τευχών δημοπράτησης

Go to Top