Αριθμός Διαγωνισμού 736

You are here:
Προκηρύξεις: 01-02-2021

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ETCS L1 ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΑΡΙΣΑ – ΒΟΛΟΣ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Σ.Σ. ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ – ΒΙΠΕ – ΒΟΛΟΣ (Α.Δ. 736)

Ως νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 01/02/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

 

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ ΑΑ: 94089,1

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για λήψη τευχών δημοπράτησης

Go to Top