Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (116445/30.04.2024)

You are here:
Προκηρύξεις: 22-05-2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (4ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη συνολικά επτά (7) θέσεων που αφορούν στα όργανα διοίκησης στην «Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου Α.Ε.», στην «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.» (ΟΣΕ Α.Ε.), στην «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» (ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.) και στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει στις 10.05.2024 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 και λήγει στις 22.05.2024 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για λήψη τευχών δημοπράτησης

Δυστυχώς, ο διαγωνισμός αυτός έχει λήξει!
Go to Top