Οι συμβάσεις έργων

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ-ΕΙΔΟΜΕΝΗ ΕΠΙΔΟΜΗ, ΗΛ/ΣΗ, ΤΗΛ/ΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ-ΕΙΔΟΜΕΝΗ ΑΠΟ Χ.Θ. 53+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 73+000, ΕΠΙΔΟΜΗΣ Σ.Σ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΗΣ