ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Δωρεά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού από την ΕΡΓΟΣΕ σε σχολεία

Ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς και ανταποκρινόμενη σε σχετικά αιτήματα φορέων της Αυτοδιοίκησης και Διευθυντών σχολείων, η ΕΡΓΟΣΕ αποφάσισε τη δωρεά ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ο οποίος έχει αποσβέσει τη χρησιμότητα του για την εταιρία μας, σε σχολικές μονάδες προκειμένου να καλύψουν τις υπαρκτές ανάγκες τους.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

Σας ενημερώνουμε πως σε συνέχεια της υπ. αριθμ. ΔΝΣα/33/Φ.50ε Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Ορισμός Προέδρου − Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.”» (ΦΕΚ – 487/03-07-2015) και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Δωρεά ελαιόδεντρων από την ΕΡΓΟΣΕ στο Δήμο Νίκαιας-Αγ.Ιωάν. Ρέντη

H«ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» μέσω ενός περιβαλλοντικού προγράμματος που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, χορήγησε δωρεάν στο Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη του Νομού Αττικής 23 ελαιόδεντρα από περιοχές που απαλλοτριώνονται για την κατασκευή του Σιδηροδρομικού Δικτύου, με σκοπό να τα μεταφυτεύσουν σε κοινόχρηστους χώρους της επιλογής τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Δωρεά ελαιόδεντρων και φυτωρίων από την ΕΡΓΟΣΕ στο Δήμο Γλυφάδας

H «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» μέσω ενός περιβαλλοντικού προγράμματος που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, χορήγησε δωρεάν στο Δήμο Γλυφάδας του Νομού Αττικής 8 ελαιόδεντρα από περιοχές που απαλλοτριώνονται για την κατασκευή του Σιδηροδρομικού Δικτύου, με σκοπό να τα μεταφυτεύσουν σε κοινόχρηστους χώρους της επιλογής τους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -Εκπομπή ‘Κοινωνία ώρα MEGA’ αναφορά στη δωρεά ελαιόδεντρων από την ΕΡΓΟΣΕ

H«ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» μέσω ενός περιβαλλοντικού προγράμματος που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, χορήγησε δωρεάν σε 8 Δήμους του Νομού Αττικής περίπου 110 ελαιόδεντρα από περιοχές που απαλλοτριώνονται για την κατασκευή του Σιδηροδρομικού Δικτύου, με σκοπό να τα μεταφυτεύσουν σε κοινόχρηστους χώρους της επιλογής τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Δωρεά ελαιόδεντρων και φυτωρίων απο την ΕΡΓΟΣΕ σε Δήμους της Αττικής

H«ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, μέσω ενός περιβαλλοντικού προγράμματος που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, χορήγησε δωρεάν περίπου 110 ελαιόδεντρα και 1700 φυτώρια ελιάς, από περιοχές που απαλλοτριώνονται για την κατασκευή του Σιδηροδρομικού Δικτύου στο τμήμα Κιάτο – Πάτρα, σε 8 Δήμους του Νομού Αττικής με σκοπό να τα μεταφυτεύσουν…