Κοινοποίηση-Ενημέρωση Κοινού

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε, ότι δεδομένης της επικινδυνότητας του ιού Covid-19, για τον οποίο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε πανδημία, κρίνεται αναγκαία η λήψη κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του ιού  για την προάσπιση της υγείας των στελεχών της εταιρείας και του κοινού.