ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Παρουσιάστηκε ο νέος αναπτυξιακός σχεδιασμός της ΕΡΓΟΣΕ

Η διοίκηση ανεβάζει ταχύτητα για τον εκσυγχρονισμό του λειτουργικού μοντέλου και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εταιρείας με σκοπό την ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Συμμετοχή της ΕΡΓΟΣΕ σε Οικονομικό Φόρουμ την Αλβανία

Οικονομικό Φόρουμ πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα στις 30 Ιανουαρίου 2020. Το θέμα ήταν «Η συμβολή των υποδομών και των κατασκευών στην ενίσχυση της οικονομίας της Αλβανίας», τις εργασίες άνοιξε ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα.