ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Παρουσιάστηκε ο νέος αναπτυξιακός σχεδιασμός της ΕΡΓΟΣΕ

Η διοίκηση ανεβάζει ταχύτητα για τον εκσυγχρονισμό του λειτουργικού μοντέλου και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εταιρείας με σκοπό την ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου