Ομιλία του Δ/ντος Σύμβουλου της ΕΡΓΟΣΕ κ. Θάνου Βούρδα με τίτλο «Διεθνές Κεφάλαιο & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» στο 1ο Συνέδριο Διαπολιτισμικής Επιχειρηματικότητας

Φίλες και φίλοι, καλωσορίζουμε το 1ο Συνέδριο «Διαπολιτισμικής Επιχειρηματικότητας». Το συνέδριο πραγματοποιείται σε μια χρονική στιγμή, συνύπαρξης υπερεθνικών κεφαλαίων, ελληνικών πλουτοπαραγωγικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού.